مهندسی

بیمه نامه مهندسی، عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)
* اين بيمه نامه هر گونه خسارت وارد به سازه هاي اصلي و جانبي ساختمان ناشي از :
1) طراحي غلط ( خلاف استانداردها، قوانين و مقررات، انجام محاسبات نادرست و...)
2) مواد يا مصالح معيوب
3) اجراي نادرست كار ( اجراي ضعيف يا نادرست توسط پيمانكار يا مجري در بخش هاي استراكچرال، مكانيكال و الكتريكال ) كه در طي مدت اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام مي شود و در حين و حتي اتمام عمليات ساختماني و ابلاغ گزارش..

  • • كليه سازندگان يا مالكين اوليه ساختمان.

پوشش ها :

مطابق درخواست بيمه گذار ( 10% مجموع بند 1 و 2 )

مطابق درخواست بيمه گذار ( 5% مجموع بند 1 و 2 )

كليه هزينه ها از نقشه تا گرفتن جواز يا مقاوم سازي

مطابق درخواست بيمه گذار ( 10% مجموع بند 1 و 2 )

  1. ارزش كارهاي سازه اي (مبلغ كل برآورد انجام كار براي احداث سازه هاي اصلي و جانبي است.)

  2. ارزش ساير كارهاي ساختماني:

  3. محوطه سازي، جاده هاي مورد نياز، استخر، پل وسيله نقليه يا عابر

  4. هزينه جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت:

  5. هزينه تخريب و انتقال نخاله

  6. هزينه هاي حرفه اي