بیمه بدنه

معرفی بیمه نامه بدنه

در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .

علاوه بر پوشش های فوق ، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارت های زیر بیمه نمود :

1- پوشش سرقت درجا قطعات وسايل نقليه سواري

پوشش سرقت قطعات وسايل نقليه سواري با مورد استفاده غير عمومي و غير كرايه : قطعات اصلي و لوازم منصوبه بيمه شده بدون سرقت وسيله نقليه با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش سرقت قطعات قرار مي گيرد . بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگي وقوع حادثه را ارائه نمايد . تعهد بيمه گر در مورد سرقت قطعات اصلي و وسايل اضافي منصوبه محدود به 5 درصد ارزش وسيله نقليه و حداكثر تا 000ر000ر500 ريال در طول سال بيمه اي مي باشد . تعهد بيمه گر براي سرقت هر يك از وسايل اضافي منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه مي يابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بيمه گر و پس از بازديد اوليه مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه امكان پذير مي باشد . فرانشيز اين پوشش 20 % مبلغ خسارت مي باشد .

2. پوشش هزينه اياب و ذهاب جهت خودرو هاي سواري

پوشش هزينه اياب و ذهاب جهت خودرو هاي سواري : در صورت عدم امكان استفاده از وسيله نقليه بيمه شده ناشي از خطرات اصلي موضوع بيمه ( به استثناء سرقت ) باشد با پرداخت حق بيمه اضافي ، روزانه مبلغ مشخصي براي مدت معين به بيمه گذار پرداخت مي شود .

3- پوشش نوسانات قيمت

پوشش نوسانات قيمت: جهت انواع وسائل نقليه (به استثنائ موتورسيكلت )با پرداخت حق بيمه اضافي امكان ارائه پوشش اضافي نوسانات قيمت حداكثرتا سقف های 25 %_ 50 %_ 100 % مازاد بر سرمايه بيمه شده وجود دارد . مشروط بر آنکه مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه گردد . در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت ، مبلغ خسارت به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه مشمول اعمال قاعده نسبی سرمایه ( ماده 10 قانون بیمه ) می گردد .

4- پوشش بلاياي طبيعي

پوشش بلاياي طبيعي از طريق اين پوشش اضافي مي توان خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله را تحت پوشش قرارداد.

5- پوشش ناشي از اسيد پاشي و مواد شيميائي

پوشش ناشي از اسيد پاشي و مواد شيميائي اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي وسيله نقليه بيمه شده در مقابل خسارتهاي ناشي از اسيد و مواد شيميائي امكان پذير مي باشد .

6- پوشش حذف استهلاك

پوشش حذف استهلاك اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد • اين پوشش شامل استهلاك مربوط به باطري و لاستيكها نمي باشد .

7. حذف فرانشيز

حذف فرانشيز اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت 45% به بالا هستند امكان پذير مي باشد اين پوشش فقط شامل خطرات اصلي بجز سرقت كلي ، سرقت جزئي و خسارت كلي مي باشد اين پوشش شامل خسارت ناشي از پوشش هاي اضافي بيمه نامه بدنه و فرانشيز گواهينامه نمي باشد

8. پوشش شكست شيشه به تنهائي

پوشش شكست شيشه به تنهائي در اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي ، وسيله نقليه بيمه شده به استثناء موتورسيكلت در مقابل خسارت شكست شيشه به تنهائي و بدون برخورد شيئي خارجي و به عللي غير از خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي گيرد .

9. پوشش ترانزيت

پوشش ترانزيت از طريق اين پوشش و با پرداخت حق بيمه اضافي ، وسيله نقليه در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران در صورت وقوع خسارت ناشي از خطرات بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد * اين پوشش شامل سرقت كلي و سرقت قطعات در خارج از مرزهاي ايران نمي باشد .

10- بیمه حوادث شخصی

بیمه حوادث شخصی : با بیمه حوادث شخصی منضم به بیمه نامه بدنه ، بیمه گذار در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسیله نقلیه و نیز راننده در زمان وقوع حادثه از طریق وسیله نقلیه بیمه شده ، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد .

** فرانشیز

فرانشیز بخشی از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته می شود . این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است . • فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به استثناء موتور سیکلت ها ) 1- خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 000ر500 ریال 2- خسارت دوم 2 برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل ) 3- خسارت سوم 3 برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل ) * فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال و یا سن راننده کمتر از 25 سال می باشد 10 درصد بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر می باشد . * فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل 20 درصد مبلغ خسارت * فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به جز سرقت ) 10 درصد مبلغ خسارت * فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد 50% فراننشیز خسارت اول خواهد بود .